Furusethjemmet

Furusethjemmet, Furuset alders- og sykehjem, Trygve Lies plass 3, bydel Alna, sykehjem med 195 plasser hvorav 85 vanlige langtidsplasser, 78 plasser på skjermede avdelinger for demente og 32 dagsenterplasser. Sykehjemmet som eies og driftes av Oslo kommune, ble innviet i 1980.