Sofienberg Musikkorps

Sofienberg Musikkorps er et amatørkorps med øvingslokale og kontor på aktivitetshuset «Slurpen »i Lakkegata 79c. Det ble opprettet som skolekorps i 1923 og har klengenavnet «Soffa». Korpset har rundt 50 medlemmer i alder fra 17 år og oppover. Dirigent er Erling Myrseth. Korpsets uniformer består av blå blazere, hvite bukser med gule render og hvite luer.

Sofienberg skole, som da var folkeskole, fikk musikkorps i 1905, men dette ble nedlagt i 1914. I 1923 kom en ny start, Sofienberg Skoles Guttemusikkorps, på initiativ av musikkløytnant August Arnesen. Dette korpset ble holdt i hevd også etter at Sofienberg ble nedlagt som folkeskole i 1961. I 1963 ble det et selvstendig amatørkorps og fra 1968 fikk også jenter bli medlemmer. Sigurd Wold, som fra før var dirigent for Lakkegata skoles musikkorps, ble dirigent for Sofienberg Musikkorps i 1962 og det kom til et samarbeid mellom de to korpsene.