Skogryggveien

Skogryggveien, Gulleråsen, bydel Vestre Aker, villavei fra Faunveien til Huldreveien ved Vettakollen stasjon. Oppkalt etter beliggenheten, gammelt veinavn som ble offisielt 1907. Her er det flere store villaer fra tiden rundt den første verdenskrig, enkelte er fine eksempler på tidens nybarokk, som nr. 2 og 7b, den siste av den nasjonalt pregede varianten. I senere år fortetting med småhus. – Fra Skogryggveien til Frognerseterveien og Skådalsveien går Svenstuveien.

Bygninger m.m.:

I forbindelse med anleggelsen av Gulleråsen leir øst for veien i 1943, ble følgende villaer rekvirert: nr. 1, 2, 4, 7, 10, 13 og 15. I nr. 2 ble det også bygd en bunker i hagen.

1. Eiendom med rekkehus med 9 enheter og en frittliggende enebolig, innflyttet fra 2007. Her lå tidligere en staselig, toetasjes nybarokkvilla, oppført 1911 for grosserer Jul. (ius) B. (ernhard) Thomassen (1871–1919) som drev et stort kaffe- og sukkerimportfirma. Eiendommen var på ca. 10 daa, og hadde også stall og portnerbolig. Senere bodde hans sønn Leif Carl Julius Thomassen (1909–64) her. Huset, som var bebodd til 2003, ble revet i 2005.

10. Villa som tilhørte høyesterettsdommer Ferdinand Schjelderup (1886–1955), en sentral lederskikkelse i den sivile motstandsbevegelsen under krigen. Han måtte flykte til Sverige våren 1944. Dette var hans sønn, skihopperen Thorleif Schelderups (1920–2006) barndomshjem.

31. Billedhuggeren Gunnar Jansons (1901–83) atelier.

39. Vettakollen stasjon, nå Vettakollen pizzeria i det gamle postkontoret.