Gulleråsen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Gulleråsen, egentlig Gullerudåsen, lav ås under Vettakollen, bydel Vestre Aker, navn etter plassen Gullerud. Stedsnavnene her går litt over i hverandre, men områdene på oversiden og nedsiden av holdeplassen på Holmenkollbanen er det rimelig å regne som Gulleråsen.

På nedsiden langs Skogryggveien, Faunveien (tidligere Skogsveien), Gulleråsveien og Skådalsveien (tidligere Dronningveien) lå det før krigen få, men store villaer fra begynnelsen av 1900-tallet på store skogtomter, mange av dem med tennisbaner. Området her er senere fortettet med et stort antall nyere småhus, til dels til erstatning for flere av de gamle villaene. Under den annen verdenskrig var et stort antall villaer i området rekvirert av tyskerne, og i området her anla de Gulleråsen leir.

Gulleråsen stasjon på Holmenkollbanen (182 moh) ligger i en krapp sving, og plattformen på stasjonen mot sentrum har av sikkerhetsgrunner vært stengt siden 2010.