Sjursøymoloen

Sjursøymoloen, moloanlegg lengst vest på Sjursøya. Gassverket hadde anlegg her 1962–78. Gassverkbygningene stod ferdig og anlegget ble satt i drift 1964 (ark. Georg Greve og Geir Grung). Bygningene ble revet 1978. Utenfor nordvestre molohode ble 1946 det satt opp en elektrisk fyrlykt på stake. Politiet har landingsplass for helikopter her.