Risbekkveien

Risbekkveien, Ris, bydel Vestre Aker, blindvei med villabebyggelse nordøstover fra Trosterudveien til Risbekken. Herfra turvei videre mot Sognsvann. Navn 1951 etter bekken.