Reichweins gate

Reichweins gate, Ruseløkka, bydel Frogner, fra Parkveien til Huitfeldts gate. Oppkalt 1891 etter generalmajor Georg Reichwein (død 1667) og dennes sønnesønn, stiftamtmann Lorentz Reichwein (død 1734), eier av den senere Grünings løkke.

Referanser i denne artikkelen

Grünings løkke