Oslo Misjonskirke Betlehem

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Oslo Misjonskirke Betlehem, Langerudhaugen 1, er en del av Misjonsforbundet. «Fellesskapshuset» med barnehage og menighetshus ble innviet 24. desember 2007. Det har i alt 780 plasser i storsalen og i tillegg konsertsal og treningsrom.

Oslo Misjonskirke Betlehem regner 23. september 1877 som sin stiftelsesdato, men svenske innflyttere hadde dannet en forening allerede i 1866. I 1884 fikk Misjonskirken sitt første kirkebygg i Mariboes gate 2 («Betlehem») med en møtesal med plass til 700 mennesker. I 1938 ble det nye «Betlehem» reist i Møllergata 26 (ark. Kristofer Lange) med 1200 sitteplasser. I 1995 forlot menigheten lokalene og leide lokaler til Felleskapshuset sto ferdig 2007. Det ligger der Abildsø kapell tidligere lå.