Oslo Golfklubb

Oslo Golfklubb, idrettslag stiftet 13. juni 1924 som landets første golfklubb; den var initiativtaker til opprettelsen av Norges Golfforbund i 1948.

Oslo Golfklubb eier Bogstad Golfbane, innviet 1924, Norges første 18-hulls golfbane. Oslo Golfklubb har hatt eget klubbhus på Bogstad (Ankerveien 127), oppført 1934, innviet i 1935 (ark. Nicolai Beer, selv medlem av golfklubben), det ble rehabilitert i 1999. I 2019 ble det revet og erstattet av et nytt. Det nye klubbhuset (ark. Puls Arkiekter AS), ble oppført i 2019 og innviet i 2020. Klubben har lang venteliste for medlemskap.

Mest kjente spillere: Vibeke Stensrud, Henrik Bjørnstad (første nordmann som kvalifiserte seg til spill på den amerikanske PGA Tour i 2006) og Suzann Pettersen. Hun var profesjonell 2000–19 og var flere ganger i perioden 2007 til 2013 ranket som den nest beste kvinnelige golfspilleren i verden, og hun har i alt 15 seirer i LPGA Tour og to Major-turneringer (LPGA Championship i 2007 og Evian Masters i 2013), samt deltakelse på Europa-laget mot USA i Solheim Cup i alt ni ganger og med fire seirer (2003, 2011, 2013, 2019).

Historikk

Opprettelsen av Oslo Golfklubb i 1924 er særlig knyttet til skipsreder Ragnar Halle (1888–1970). Han hadde studert i Aberdeen i Skottland, golfsportens hjemland, og ble inspirert til å introdusere sporten i Norge. Sammen med sin venn og forretningspartner Richard M. Peterson (1876–1958) fant han et jorde ved Husebygrenda, på Forsvarets eiendom, der de fikk tillatelse til å opparbeide tre korte hull. Da klubben ble etablert, ble skipsreder Anton Fr. Klaveness (1874–1958) valgt til klubbens første formann, og klubben festet arealer av Nini Egerberg, eier av Bogstad gård. Golfbanen, da med ni hull, ble åpnet for spill i august 1924. Først åtte år senere ble banen utvidet til 18 hull. I 1930-årene leide golfklubben også en del av Himstadjordet på den andres siden av Sørkedalsveien, hvor den hadde tre hull. Spillerekkefølgen på hullene er senere blitt endret flere ganger, siste gang i 1974.

Under den andre verdenskrig ble banen pløyd opp for dyrking av grønnsaker og for å unngå at tyske offiserer skulle spille golf på banen. Etter krigen ble banen opparbeidet på nytt med økonomisk støtte fra Oslo Golfklubb American Chapter.