Himstadjordet

Himstadjordet, 1933. Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Himstadjordet, navn på et tidligere jorde nord for Ankerveien og øst for Sørkedalsveien ved Voksenkrysset (Peder Ankers plass) der Bogstad Camping ligger nå. Navnet kommer fra to husmannsplasser, Himstad-plassene, som lå mellom plassene Svarverud og Skuggen ved den eldste Sørkedalsveien øst for jordet. Både jordet og de to plassene hørte opprinnelig til Voksen, senere til Bogstad; de er først nevnt i manntallet fra 1861.

I 1930-årene leide Oslo Golfklubb en del av Himstadjordet av Westye Egeberg på Bogstad. Klubben hadde her tre hull. Under krigen hadde tyskerne den store Bogstadleiren sin her, og i etterkrigsårene ble flere av tyskerbrakkene brukt til innkvartering av bostedsløse. I en periode i var det så mange barn i leiren at Husmødrenes Barnehager drev en barnehage i en av brakkene, Himstadjordet barnehage. I slutten av 1950-årene var de gamle boligbrakkene revet, og Bogstad Camping kunne innvies i 1959.