Oset slusebru

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Oset slusebru, gangbru ved Maridalsvannet like nedenfor Oset anleggsbru. Foto: Kjell Egil Sterten

Oset slusebru, gangbro ved Maridalsvannet, som ligger like nedenfor Oset anleggsbro. Broen er en trebro bygd i 1859, samtidig med damanlegget i Maridalsvannet. Den første Maridalsdammen ble bygd av Engebret Soot (1786-1859) noen år tidligere i 1854.

Reguleringsslusen for å regulere vannstanden i elven var bygd midt på broen og ble styrt manuelt med et ratt. Rester av mekanismen til slusen er bevart. Broen eies av Vann- og avløpsetaten (VAV).