Oset anleggsbru

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Oset anleggsbru. Foto: Kjell Egil Sterten

Oset anleggsbru, en kjørebro bygd av betongelementer og er den øverste broen over Akerselva. Broen ble bygd ved årsskiftet 2003/2004 for anleggstrafikk til den nye pumpe- og rensestasjonen som ligger i fjellanlegget på Kjelsås. Det ble samtidig bygd en 2 km lang anleggsvei fra Maridalen. Hensikten var å unngå anleggstrafikken gjennom bebyggelsen på Kjelsås. Broen var opprinnelig planlagt som en midlertidig bro i anleggsperioden, men den står der fortsatt. Den eies av Vann- og avløpsetaten (VAV), som driver renseanlegget som forsyner nesten hele Oslos befolkning med drikkevann fra Maridalsvannet.

Det var tidligere en annen bro her på omtrent samme sted som Oset anleggsbru, en bjelkebro i armert betong med en lengde på 21 meter. Den ble bygd i 1965 og ble revet i 1997.

På bakgrunnen i bildet skimtes taket på huset med reguleringsmekanismen som styrer den motordrevne slusen.