Nedre Hammersborggate

Nedre Hammersborggate, tidligere gate på Hammersborg, fra Hospitalsgata til Møllergata. Gaten lå omtrent der hvor Grubbegata og Hammersborg torg er i dag. Gaten ble sanert bort i begynnelsen av 1960-årene. Gaten vest for Nedre Hammersborggate het Øvre Hammersborggate.

11. Arbeiderbolig oppført 1852 (ark. Peter H. Holtermann); den første arbeiderboligen som ble oppført av Selskabet til Opførelse af Arbeiderboliger (senere A/S Christiania Arbeiderboliger). Bygningen ble revet i 1961.