Arbeiderboliger

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Arbeiderboligen av 1851 i Nedre Hammersborggate 11. Gården og gaten ble sanert i begynnelsen av 1960-årene. I forgrunnen Møllergata. - Ukjent fotograf / Public domain.

Arbeiderboliger ble bygd flere steder i byen på 1800-tallet. Selskabet til Opførelse af Arbeiderboliger (senere A/S Christiania Arbeiderboliger) ble opprettet 1851 etter initiativ av politimester Morgenstierne. Det første av byggene var Nedre Hammersborggate 11 (1852, ark. Peter H. Holtermann). Senere kom bl.a. Rosenkrantz’ gate 8, Grønland 12b, Thorvald Meyers gate 85, Platous gate 4, Toftes gate 25 og Ruseløkkveien 60. Selskapet ble oppløst 1936.

Også enkelte bedrifter bygde egne boliger til arbeiderne. Freia bygde Hasleveien 25–27 og Fjordgløttveien 4–11 1912 (ark. Morgenstierne & Eide). Mustads fabrikker bygde ca. 1880 arbeiderboliger ved Lysakerelva (Lilleakerveien 16–22). De fleste av bygningene er beskrevet i de respektive gateartiklene.