Munkebekken (vei)

Munkebekken, Ellingsrud, bydel Alna, blindvei vestover fra Mariholtveien. Navnet etter Munkebekken vedtatt 1985. Rekkehusbebyggelse fra 1980-årene.

Her er det tre OBOS-borettslag – Munkebekken, Ellingsrudjordet og Ellingsrudflaten med til sammen 116 rekkehus og 325 leiligheter, se Ellingsrud.

Referanser i denne artikkelen

Ellingsrud, Ellingsrud dppage2