Munkebekken (bekk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Munkebekken, bekk på Ellingsrud, kommer fra de to Puttjernene i nordre del av Østmarka, tar nedenfor Grønlia opp bekk fra traktene vest for Tørrgranås og renner nordøstover gjennom bebyggelsen på Ellingsrud og langs Ellingsrud idrettspark før den munner ut i Ëllingsrudelva.

Ved bekken lå husmannsplassen Stensfoss under Ellingsrud gård. Den har navn etter Even Steen, som eide Ellingsrud gård fra slutten av 1700-tallet. Han drev sagbruk og annen industri langs Ellingsrudelva, men også en enkel sag her i Munkebekken. Sagbruket er inntegnet på kart fra 1797.

Munkebekken er også eldre navn på Hovinbekken.