Morris

Morris, firma med spesialforretninger for vesker, kofferter, hansker, lommebøker, reiseeffekter m.m. Firmaet ble etablert i 1898 av Harald Morris (1868–1937) som lærvarefabrikken Harald Morris i leide lokaler, antagelig i Calmeyers gate 2. I 1908 kjøpte Morris Calmeyers gate 12, en gård med lokaler på 300 m². I 1930-årene hadde firmaet ca. 20 ansatte. Morris var født på Bærums Verk, sønn av den engelsek støperimesteren der, Charles Morris. 

Det første produktet Harald Morris produserte var såkalte «svenskepunger» med nysølv bøyle, deretter hesteskoportemonéer før damevesker ble firmaets hovedartikkel. Noen år etter etableringen av firmaet derev han innen to bransjer i Calmeyergata, Den norske Vævskedfabrik, som produserte metallvarer, verktøy og redskap i tillegg til hovedbransjen Tekstil og konfeksjon. Vævskjedfabriken varte kun en kort tid.

Etter hvert begynnte firmaet også med innkjøp av varer fra produsenter i inn- og utland i tillegg til egen produksjon. Morris' to sønner Birger og Reidar kom inn i firmaet, og da faren døde, overtok de driften som personlige eiere ifrem til 1966, da firmaet ble omdannet til aksjeselskap. Da var også neste generasjon, en ny Harald Morris blitt en av eierne.

Firmaet er nå en del av Venue Retail Group AB, og er Norges største kjede i sin bransje med 41 butikker i Norge, fire av dem i Oslo, i Bogstadveien, i Gunerius i Storgata, i Oslo City og i Storgata 1.