MiRA-Senteret

MiRA-Senteret, MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, Storgata 53a, partipolitisk uavhengig, ikke-religiøs og ikke-statlig interesseorganisasjon for innvandrer- og flyktningkvinner, opprettet 1990 med midler fra TV-aksjonen som ble gjennomført året før. Senteret arbeider med spørsmål knyttet til likestilling av minoritetskvinner i Norge, og søker gjennom juridisk bistand, informasjons- og bevisstgjøringstiltak, nettverksarbeid m.m. å bedre kvinners levekår i Norge. Grunnlegger og daglig leder: Fakhra Salimi.