Mellbyedalen

Mellbyedalen, Bygdøy, bydel Frogner, fra Museumsveien nordøstover mot Frognerkilen; gjennomgang til Huk aveny. Fire gamle fiskedammer langs veien er gjenfylt. Oppkalt 1917 etter løkkeeieren, kjøpmann Martin Matheus Mellbye (1819–1906).

9b. Villa oppført av og for arkitekt Terje Moe 1977, tildelt Houens diplom 1982.