Marienlyst Park

Et par av nyfunkisblokkene i Marienlyst Park fotografert i 2009. I bakgrunnen noen av blokkene fra 1930-årene. - Foto Helge Høifødt / Creative Commons

Marienlyst Park, Majorstuen, bydel Frogner, boligområde bestående av fem åtteetasjes skiveblokker sør for NRK/Kringkastingshuset med adresser Gydas vei 16–28 og Suhms gate 24–34. Blokkene ble oppført for Peab OBOS AS 2004 (ark. Lund Hagem arkitekter AS.) De er utført i oppsluttende stil (nyfunkis) i forhold til de gamle Marienlyst-blokkene, og gjentar utbyggingsmønsteret fra 1930-årene. Mot sør har blokkene inntrukne balkonger med sammenhengende tette brystninger, mot nord lave vindusbånd. Til sammen har blokkene 255 leiligheter. Mellom blokkene er det anlagt parkmessig behandlede uterom. Prosjektet Marienlyst Park ble av Oslo Arkitektforening tildelt Grosserer Harald Sundts premie for perioden 2003–04.