Maridalen kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Maridalen Kirke, August 2020. Foto: Aslak Malmåsen

Maridalen kirke, kirke som opprinnelig ble bygd som bedehus (Maridalen bedehus) i 1887 (Ark. H. Bødtker), og ombygd til kapell 1900. Den er soknekirke i Vestre Aker prosti fra 1998. Kirken ligger nord for Maridalsvannet, med adresse Kallerudveien.

Bygget ble reist ved hjelp av private midler samlet inn av lokalbefolkningen i dalen, og grunnen ble gitt av bonden som eide gården Ødegård. I 1899 sendte bedehusets styre søknad til Aker formannskap om at bedehuset måtte ombygges slik at det kunne tjene som kapell og bli innviet til gudstjenestelig bruk. Ved et bidrag fra Akers Sparebank ble det bygd til kor med sakristi og oppført tårn med klokke. Aker herredsstyre bevilget penger til alter, døpefont og annet kirkelig utstyr. Ved kongelig resolusjon av 11. april 1900 ble kapellet tillatt innviet som kapell i Vestre Aker sogn. Innvielsen fant sted 1. mai samme år ved biskop dr. A. Chr. Bang. Kirken ble overført til Grefsen menighet da denne menigheten ble opprettet 1937. I 1966 ble Maridalen overført til Nordberg prestegjeld, men fikk egen soknestatus fra 1998 med felleskontor i Nordberg kirke. Tilhører Vestre Aker prosti.

Kirken har 135 sitteplasser. Altertavlen har en fremstilling av «Kristus som ber i Getsemane». Orgelet er digitalt. I tårnet henger en kirkeklokke, den er fra 1898. Prekestolkleder av Greta Rimington.

Humorserien «Presten» på NRK TV spilles inn i Maridalen kirke.

Ikke langt fra kapellet, litt lenger sør på gården Kirkebys grunn, ligger ruinene av Margaretakirken, som har gitt Maridalen navn. Ruinene er vigslet og kan brukes til gudstjeneste og bryllup.