Kirkeby

Kirkeby, gård med gnr. 62, Maridalen. Den var tidligere prestegård for Margaretakirken, og kirkens ruiner står på Nedre Kirkeby. I 1619 nevnes gården som del av Nonneseter klostergods. På 1700-tallet ble den delt i to, Nedre og Øvre. Gården har tjent som enkesete for Gamle Aker kirke. I 1846 ble brukene solgt til Karen Wedel Jarlsberg (1789–1849), som var datter av Peder Anker, og de lå under Nordmarksgodset inntil 1913 da de ble kjøpt av Oslo kommune.

1. Øvre Kirkeby, gnr. 62/5, Maridalen. Komplett gårdsanlegg.

2. Nedre Kirkeby, gnr. 62/6, Maridalen, er drevet av samme familie fra 1801. Kun våningshuset og stabbur bevart. Dette er den opprinnelige prestegården.