Makrellbekken (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Makrellbekken, boligområde rundt holdeplassen med samme navn på Røabanen, mellom Sørbyhaugen og Holmen, bydel Vestre Aker, navn etter Makrellbekken. Holdeplassen på Røabanen ved krysset med Sørkedalsveien ble opprettet 1935. Njårdhallen og Njårds tennisbaner ligger på hver side av T-banelinjen, USAs ambassade ligger på vestsiden av Njårdhallen, i Morgedalsvegen 36. Den ble innviet sommeren 2017.

På Makrellbekken var det før krigen en del villabebyggelse langs trikkelinjen, mange med adresse til Øvre Smestadvei, og en forretningsgård med flere butikker like ved holdeplassen. På østsiden av Sørkedalsveien lå den gamle plassen Makrellbekken. Der Njårds tennisanlegg og klubbhus ble anlagt etter krigen, var det et steinbrudd og en søppelfylling. Her skal det ha arbeidet sovjetiske krigsfanger under krigen. Vestover, oppover langs Sørkedalsveien, var det skog og jorder som tilhørte Nordre Huseby gård. I dette området lå det også fire små husmannsplasser – Geitebråten, Trasop, Hellerud og Teigen.