Røabanen

Røabanen, forstadsbane fra Stortinget til Østerås i Bærum. Bygrensen krysses ved Ekraveien stasjon (Lysakerelva). Strekningen fra Stortinget til Østerås er 10,25 km lang og har fra 1995 13 stasjoner, herav tre i Bærum. Fra 1995 del av T-banenettet linje 2 (Østerås–Ellingsrudåsen).

Strekningen MajorstuenSmestad ble åpnet 1912; den gang kalt Smestadbanen. Majorstuen var endepunkt inntil 1928, da Undergrunnsbanen, tunnelstrekningen Majorstuen–Valkyrie plassNationaltheatret ble tatt i bruk. Banen ble forlenget til Røa 1935, først med dobbeltspor kun til Makrellbekken, fra 1938/39 med dobbeltspor helt opp til Røa. Samtidig ble tunnelen under Sørkedalsveien med Volvat stasjon anlagt. Under krigen var det planer om forlengelse til teglverkstomten på på vestsiden av Lysakerelva, men grunnet materialmangel ble traseen vestover fra Røa bare planert og ikke ferdigstilt. I 1948 kunne banen åpnes til Grini, i 1951 til til Lijordet og i 1972 til Østerås. Inntil 1975 var banen en del av A/S Holmenkolbanens linjenett. Tunnelstrekningen Nationaltheatret–Stortinget ble åpnet i 1987.

Ved fremføringen av banen til Makrellbekken og videre til Røa i 1930-årene, ble det på begge disse stasjonene oppført aviskiosker. I midten av 1950-årene fikk også stasjonene Holmen, Hovseter og Ekraveien Narvesenkiosker kombinert med leskur, disse var tegnet av arkitektene Bernt Heiberg og Ola Mørk Sandvik.

Banen ble utbedret til T-banestandard i 1995, da også stasjonene Volvat, Heggeli, Sørbyhaugen, Huseby skole og Grini ble nedlagt (Volvat var fortsatt stasjon på Kolsåsbanen til 1997). Røa stasjon ble flyttet tilbake til østsiden av Vækerøveien. I forbindelse med omleggingen ble det laget planfrie kryss ved Makrellbekken og Hovseter. De gamle aviskioskene var nå revet, bortset fra den på Røa som ble nedlagt ved flyttingen av stasjonen, men på Hovseter ble det oppført en ny kiosk på broen over banen. Etter Sporveiens overtakelse fikk Røabanen linjenummer 83. Dette ble senere endret til 16. Etter at pendeldriften startet, har Røabanen blitt betjent av linje 2 Østerås–Ellingsrudåsen.