Lassons gate

Lassons gate, Ruseløkka, bydel Frogner, fra Huitfeldts gate til Parkveien. Oppkalt 1896 etter høyesterettsjustitiarius Peder Carl Lasson (1798–1873), som eide løkken Øvre Munkedammen 1833–60. Byens første gatetun ble anlagt her 1975. Bygningene langs den sørlige del av gaten ligger i de tidligere jernbanesporene inn til Vestbanestasjonen og ble utbygd rundt 2005.