Herman Sogns Hauge

Herman Sogns Hauge, Løkke mellom Storgata og Biskop Gunnerus’ gate. Den bestod av flere løkker og forstadseiendommer og var fra midten av 1700-tallet eid av urtegårdsmann Herman Hansen Sogn (1722–1805) som her drev handelsgartneri og frøhandel. Ved Sogns død i 1805 ble eiendommen delt. Se også Sognsløkken.