Godbekken

Godbekken, bekk i Nordmarka. Den springer ut vest for Høgåsen (322 moh), sørøst for Store Åklungen, renner sørover, tar opp Blanksjøbekken fra Øvre Blanksjø og munner ut i nordøstre ende av Sognsvann.

Godbekken er om lag 2,5 km lang og renner i en ganske dyp sprekkedal, Godbekkdalen, med mye naturlig skog, mest mer enn 130 år gammel gran, men også over over 200 år gammel furu i midtpartiet ved Godbekktjernet. Typisk for dalen er den intenst grønne skogsbunnen med dekke av mose og blåbærris. Det er et omfattende nett av små og umerkede stier. Området ble vernet som friluftslivsområde i 2013.