Gatetun

Gatetun, boliggate med sandkasser, lekeapparater, sittebenker, trebeplantning og parkeringsplasser. Gatetun er et kompromiss mellom den tradisjonelle kjøregate og lekegate, der biltrafikken er sperret ute. All bilkjøring i gatetun skal skje på fotgjengernes vilkår.

Systemet ble først tatt i bruk i byer i Nederland. Det første gatetunet i Oslo ble opprettet i Lassons gateRuseløkka 1975. I forbindelse med det internasjonale barneåret 1979 ble det vedtatt 11 nye prosjekter. Det er siden opprettet en rekke gatetun, de fleste i indre by. I nybygde boligområder løses problemene heller ved fysisk skille mellom gangområder og kjøreområder.