Forsøksgymnaset i Oslo

Forsøksgymnaset i Oslo, tidligere skole opprettet 1967 etter initiativ av en gruppe elever og lærere. En av initiativtakerne var Mosse Jørgensen (1921–2009), som også ble skolens første rektor 1967–69. Mens faglige og pedagogiske forsøk, bl.a. med nye pensa, mer ble drevet ved enkelte vanlige gymnas, og særlig ved de såkalte reformgymnas, tok Forsøksgymnaset fra starten mest sikte på å gjennomføre såkalt skoledemokrati. Bl.a. ble alle avgjørelser vedrørende skolens ordning og drift tatt av elever og lærere på like fot. Fremmøtet var frivillig, og elevene hadde selv helt ut ansvaret for sitt skolearbeid. Forsøksgymnaset hadde ikke eksamensrett og ble drevet ved kommunale bevilgninger. Elevene måtte avlegge eksamen som privatister. I den grad elevene deltok i russefeiringen, ble en løvetann brukt som russemerke.

Fra starten i 1967 holdt skolen til på Tøyen skole, 1968–76 holdt skolen til i Hammersborg skole, Akersgata 73a, deretter i tidligere Tøyenhagen skole, Lakkegata 79b, nå bl.a brukt av Masjid Attouba, Moské og marokkansk trossamfunn, og fra 1991 i Statsråd Mathiesens vei 25 (Linderud videregående skole). I 2002 flyttet til lokalene til tidligere Sinsen gymnas, nåværende Oslo voksenopplæring Sinsen. Den ble flyttet til Elvebakken og nedlagt 2004. Som en videreføring av Forsøksgymnaset tar Elvebakken inn 30 elever med privatiststatus hvert år.

Den lille plassen mellom Lakkegata skole og Lakkegata, opprinnelig anlagt av Selskabet for Oslo Byes Vel og kalt «7de junis plass», heter nå Mosse Jørgensens plass.