Fjellhus (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Fjellhus, industri- og boligområde på Teisen, mellom Hovedbanen og Strømsveien, bydel Alna; navn etter Fjellhus-gårdene. Utparsellering av boligtomter startet i mellomkrigstiden, men utbyggingen var ikke ferdig før omkring 1950. Strøket har hovedsakelig småhusbebyggelse, industri- og næringsområder mot nord og langs jernbanen.

Fjellhus hageby. Mandallsgata høvleri kjøpte i 1902 Fjellhus gård og anla et stort trelastlager i dalbunnen. Da området ble utparsellert, ble veiene Solkroken, Fjellhus allé og Rimveien anlagt i buer med småhus plassert på en byggelinje. Husene varierer i størrelse og utforming, men planen og plasseringen av husene er typisk for tidens hagebyer.