Fjellhus, Søndre

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Fjellhus, Søndre, gård med gnr. 139/1, lå ved Fjellhus allé 39. Gården nevnes først i 1723 som del av Oslo Ladegård. Gården ble skylddelt i 1810 med eget gårdstun. Nordre Fjellhus ble utskilt fra Søndre Fjellhus. Gården er revet til fordel for rekkehusbebyggelse, se Fjellhus.