Fagerlitrappa

Fagerlitrappa, Høyenhall, bydel Østensjø, gangvei fra Steinborgveien over Furuveien, videre som trapp til Fagerlia. Navnet vedtatt 1959.