Ceres

«Ceres», båt som gikk i rute på Indre Oslofjord. Den ble bygd av Akers mek. Verksted i 1872 og levert til Christiania-Oslo Dampskibsselskab, og satt inn i trafikk mellom hovedstaden og Ormøya. Her gikk den hver sommer mellom Jernbanebryggen og Bekkelagsøyene.

Høsten 1928 inntraff en hendelse som skulle få store konsekvenser. På båten hadde de faste passasjerene sine faste dekksplasser, men en dag i august tok en noe påvirket musiker plassen til en generalkonsul. Skipssjefen ble tilkalt, musikeren nektet å flytte seg, ble vist på land på Ormøya, falt i sjøen og anla sak mot rederiet. Utfallet av saken ble at rederiet ble dømt til å betale kr 15 704,72 i erstatning, en sum som oversteg rederiets formue, og «Ceres» måtte selges. Fartøyet ble deretter overtatt av kaptein Lorents Andersen på Lysaker og satt inn i rute mellom Oslo og øyene i Vestfjorden. I 1939 ble det solgt på nytt, denne gang til Betty Stenstad i Oslo. I 1946 ble skipet solgt til Haugesund og slettet av skipsregistrene i 1968.