Bag Slottet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

«Bag Slottet», villastrøk anlagt etter slottsarkitekt Linstows reguleringsplan som en landlig preget bakgrunn for Slottet. Utparsellert til bebyggelse 1846 langs Wergelandsveien og Parkveien til Uranienborgveien, tomtearealet senere forlenget langs Parkveien og utvidet til å omfatte kvartalene mellom Colbjørnsens gate, Inkognitogata og Uranienborgveien. Murtvang innført 1859.