Båthavner

Båthavner, Det er registrert bortimot 20 000 fritidsbåter som sogner til Oslofjorden. Oslo kommune har småbåthavner og opplagsplasser til ca. 3000 av dem. I 1950 ble administrasjonen av småbåthavnene ført over til kommunens bad-og friluftsutvalg, og hører i dag inn under Friluftsetaten. Frem til 1986 leide Kommunen ut brygger og opplagsplasser til de enkelte båtforeninger. Båteierne må være medlem i en båtforening eller henvende seg til en privat slipp for å få båtplass.

I 1986 ble det opprettet et eget Småbåtutvalg og et eget Småbåtfond for virksomheten. Sekretariatfunksjonen ivaretas av Bymiljøetaten. Båtforeningene fikk tilbud om å kjøpe bryggeanleggene på kommunal grunn. Bare Frognerkilens Båtforening av 1860 opprettholdt et innskuddalternativ på bryggeanlegget. De øvrige båtforeninger kjøpte bryggeanleggene av kommunen. Småbåtfondet som ble opprettet, fikk sine inntekter fra salg av brygger og innskudd fra båtforeningene. De årlige inntekter til fondet kommer fra arealleie fra kommunale småbåthavner og opplagsplasser. Fondets oppgave er å bygge nye småbåthavner, opplagsplasser og eventuelle eiendomserverv, samt istandsetting av havner og opplagsplasser. Etter vedtak i Småbåtutvalget kan det også gis økonomisk støtte til båtforeninger som skal videreutvikle sine anlegg.

Historikk

I 1846 ble det i den vestre delen av Pipervika anlagt båthavn for småbåteierne. Før dette hadde en del båteiere satt opp båtstikk i Borkehullet og i Meyerpiren i Bjørvika. Som følge av byggingen av Pipervikens Langbrygge ble båthavna i Pipervika i 1876 flyttet til Filipstadbukta. I 1926 ble denne båthavnen flyttet til Frognerkilen. I Bjørvika ble det anlagt en båthavn i Revieret 1853, som 1868 ble flyttet til Søndre Revierhavn, 1902 til Fiskehavnen på Vippetangen og 1905 til nordsiden av Hovedøya (Revierhavnens Båtforening). Det fantes også båthavner i Akerselva (Akerselvens Båtforening), og mindre havner ved Lohavn, i Bispevika, ved Paulsenkaia, ved Slusa og på øyene.

Båthavner

Antall båtplasser  
Nr. Sted Brygge Bøye Opplag Eier
SOLLERUDSTRANDA
1 Sollerud Båtforening 100 Oslo kommune
BESTUMKILEN
2 Oslo Motorbåtforening             425 Oslo kommune
3 Maritim Båtforening (for båter over )        441 Oslo kommune
4 Ullern Båtforening 400 Oslo kommune
5 Opplagsplass Sjølyst/Karenslyst 1600 Oslo kommune
KILLINGEN
6 Sjøsenteret Killingen AS 500 450 Killingen A/S
LILLE HERBERN
7 Oslo Seilforening 160 50 Selveier
LANGVIKBUKTA
8 Bygdø Båtforening 12 1 10 Bygdø Vel
FROGNERKILEN
9 Bygdøy allé Båtforening 112 112 Oslo kommune
10 Frognerkilens Båtforening av 1860 591 600 Oslo kommune
11 Kongelig Norsk Seilforening 500 20 75 Selveier
12 Skarpsno Baatforening 371 4 500 Oslo kommune
13 Skarpsno Bøyehavn 1972 295 Oslo kommune
14 Skøyen Båtforening 225 Oslo kommune
15 Norhavn A/S 230 Norhavn A/S
AKER BRYGGE
16 Herbern Marina AS 100 Herbern Marina AS
HOVEDØYA
17 Akerselvens Båtforening 150 150 Oslo kommune
18 Arbeidernes Båtforening 101 115 Oslo kommune
19 Jernbanens Båtforening 87 87 Oslo kommune
20 Revierhavnens Båtforening 235 20 280 Oslo kommune
GRESSHOLMEN
20 Gressholmen Båtforening 40 1000 Oslo kommune
PADDEHAVET MED GRØNSUND
21 Bekkelaget Båtforening 215 70 Oslo kommune
22 Bispebrygga Båtforening 70 90 Oslo kommune
23 Bundefjordens Seilforening 25 Oslo kommune
24 Padda Båtforening 450 290 Privat leieforhold
25 Simensbråten Båtforening 26 Oslo kommune
26 Sandkroken Båtforening 56 44 Oslo kommune
27 Holmlia Båtforening 26 Oslo kommune
28 Ulvøya Vels Båtforening 50 20 50 Ulvøya Vel
NORDSTRAND
29 Sanddyna Båtforening 15 20 50 Ljan Vel
30 Fiskevollen Båtforening 21 Oslo kommune