Arkitektenes hus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Arkitektenes hus, fasaden mot Josefines gate. - Foto Henrik Ørsted / Oslo Museum / Creative Commons

Arkitektenes husJosefines gate 34, bydel Frogner. Arkitektenes hus er et utadvendt samlingspunkt for arkitektorganisasjoner. 

Bygningene som utgjør Arkitektenes hus ble etter et privat, ideelt, initiativ ervervet av byens arkitekter gjennom AS Arkitektenes hus, stiftet i 1956 etter beslutning i Oslo arkitektforening (OAF). Aksjonærer i dag er OAF, Norske arkitekters landsforbund (NAL) og noen enkeltstående arkitekter. 

Bygningene huser NAL, OAF, Futurebuilt - forbildeprogram for klimavennlig arkitektur, Norske landskapsarkitekters forening (NLA) og Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres Landsforening (NIL), samt redaksjonene for Arkitektur N og Arkitektnytt.

Arkitektenes hus er en toetasjes bygning med innredet loft. Den er oppført i italienskinspirert nyrenessansestil, med symmetrisk hovedfasade og markerte siderisalitter, bygget som tomannsbolig med kontor i 1877–78 etter tegninger av arkitekt M. J. Larsen. Byggherrer var handelsborger Otto Juul Schjønneberg og gårdeier Carl Johan August Hedemark. 

Bygningen har rommet flere skoler, først Frøken Conradis Pigeskole, deretter Hallings pikeskole (1895–25), Rudolf Steinerskolen (1927–36) og under den annen verdenskrig Die Deutsche Schule in Oslo. Tyskerne brukte både det gamle murhuset og den tilbygde paviljongen i tre, som skolen fikk bygd ved siden av i 1941. Denne bygningen som har adresse Josefines gate 32, ble benyttet blant annet til offisersmesse og som skolebygning. Den er på en etasje med innredet loft. I 1946 ble den solgt til selskapet Oscars gate 29 A/S, som leide den ut til Kirkedepartementet. I årene rundt 1950 ble den brukt til tannlegekurs, før Arkitektforeningen overtok den i 1956. Først i 1972 var hele bygningen overtatt av Arkitektforeningen.