Alna stasjon

Alna, navn på to holdeplasser på Hovedbanen, en tidligere og en nåværende. Den første ble opprettet 1872 på Alna, men nedlagt allerede året etter. I 1902 ble det opprettet en stasjon her, men navnet ble nå endret til Alnabru. Da denne stasjonen ble nedlagt i forbindelse med utbyggingen av det store skifteområdet her i 1971, ble den nåværende holdeplassen opprettet for persontrafikken ved km 6,87, ved Alf Bjerckes vei vest for skifteområdet. Navnet Alnabru ble beholdt til 1973, da det ble endret til Alna.