Alnabru stasjon

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Alnabru stasjon i 1922. Foto: Nasjonalbiblioteket

Alnabru stasjon, tidligere stasjon på Hovedbanen, km 6,50, ved Vollaveien. I 1872 ble det opprettet en holdeplass med navnet Alna, men denne ble nedlagt allerede året etter. I 1902 ble det opprettet stasjon, men nå ble navnet endret til Alnabru.

Alnabru ble etter hvert en viktig godsstasjon med et stort sporområde. Her ble det under krigen oppført flere lagerbygninger for Organisation Todt og her hadde også Luftwaffe et våpenlager. 23. november 1944 ble stasjonens stillverk utsatt for sabotasje fra Pelle-gruppa og ødelagt. Dette var del av en stor, samordnet sabotasjeaksjon med sprengning av skip på Oslo havn og ødeleggelse av stillverket på Lillestrøm.

Stasjonen ble nedlagt 1971 i forbindelse med anleggelsen av den store Alnabru skiftestasjon dette året, og stasjonsbygningen (ark. Finn Knudsen) og godshusene ble revet.

Persontrafikken ble videreført med Alna holdeplass, km 6,87, ved Alf Bjerckes vei vest for skifteområdet, opprettet 1971. Alnabru er i dag sentrum for det meste av godstransporten på norske spor.