Akersnes

Akersnes, borganlegg, nevnt år 1300, på Akersneset (området mellom Pipervika og Bjørvika) ved det gamle Oslo, forløper for Akershus festning. Håkon 5 overtok området fra Nonneseter kloster og oppførte et anlegg som bl.a. rommet rikets arkiv. Ble ytterligere befestet i de følgende år og omtales 1308 som festning. Akersneset var beitemark for Akershagen før borgen ble oppført.

Referanser i denne artikkelen

Akershagen