Akershagen

Akershagen, den tidligere ladegård til Akershus festning; eiendommen var begrenset av Pipervika, Bjørvika og Hammersborg. Vikene gikk ennå i historisk tid mye lenger opp i det som er Oslo i dag. Området lå lenge ubebygd og var utmark for de nærmeste gårdene. Kongen overtok området på 1200-tallet. Det ble fradelt Aker gård og fikk egne bygninger. Akershagen omtales flere ganger i middelalderen. Den var skueplass for en rekke kamper i borgerkrigstiden 1130–1227; kong Sverre og baglerne holdt slag i Akershagen år 1200. Så sent som 1618 ble eiendommen besiktiget, den hadde da følgende hus: en loftstue, oppført som tingstue, en forfallen stue, et eldhus, en stolpebod og en låve. Husene lå muligens ved krysset Kongens gate/Tollbugata. Akershagen var slottsmark i 1624, da Christian 4 regulerte eiendommen til byen Christiania.

Referanser til denne artikkelen

Akersnes, Oslo Ladegård, Slottsmarken