Akersdalen

Akersdalen, eldre betegnelse på landskapet mellom innerste del av Oslofjorden og de nærmeste åsrammene. Naturinntrykk fra dalen er skildret i ord eller toner av bl.a. dikteren Christian Braunman Tullin (1728–65) og komponisten Halfdan Kjerulf (1815–68). Kjerulf er blitt kalt «Akersdalens sanger».

Akersdalen var også tidligere navn på Groruddalen.