Akersbekken

Kart over Ringsdalen, Kristiania, 1861

Akersbekken, overdekket bekk med utspring i Korsvoll-området. Den dannet grense mellom gårdene Nygård og Bakkehaugen i øst og Søndre Tåsen i vest ned mot Voldsløkka; rant langs østsiden av Nordre Gravlund. Geitmyrsveien gikk i bro over bekken i 1850- og 1860-årene. Akersbekken rant gjennom Iladalen, krysset Maridalsveien og rant ut i Akerselva ved Bagaas Brug. Nedre del av løpet, til ovenfor Nordre Gravlund, ble overhvelvet 1892. Lokalt har bekken hatt flere navn; Tåsenbekken eller Ringdalsbekken, Nygårdsbekken og Ilabekken. Nedre del var bygrense før 1857.

Referanser til denne artikkelen

Akerselva