Forskjell mellom versjoner av «Youngstorget»

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
(Created page with "Sentrum, bydel St. Hanshaugen, avgrenses av Pløens gate, Eva Kolstads gate, Møllergata, Youngs gate og Folketeaterkvartalet, krysses av Torggata. Navn 1951 etter kjøpmann J...")
 
Linje 3: Linje 3:
 
Youngstorget var tenkt å skulle være et torg for landbruksprodukter, men lenge var det hovedsakelig et kutorg. Da den såkalte «Fjælebods-Trafiken» under [[Christianiamarkedet]] ble flyttet til Youngstorget fra Stortorvet i 1850-årene, ble torgtrafikken livligere. Fra 1860- til 1880-årene var det særlig innunder jul et hektisk og fargerikt handelsliv på torget. I 1880 ble gasslykten [[Fiat Lux!]] oppsatt på Youngstorget. I denne tiden var det mange restauranter ved torget. På et av hjørnene hadde en tysker, Petri, en kafe som ble kalt «Petri kirke». Under basarene ved Pløensbakken var det fire restauranter, og på torgets sørøstlige langside lå [[Basarhallene]] med ølhallen Bazarhallen under gatenivå. I 1930-årene ble Basarhall-komplekset revet for å gi plass til Folketeaterbygningen (se [[Folketeatret]]). I toppetasjen med panoramavinduer lå lenge det alkoholfrie bevertningsstedet Stratos, nå gjenåpnet som ordinær restaurant.
 
Youngstorget var tenkt å skulle være et torg for landbruksprodukter, men lenge var det hovedsakelig et kutorg. Da den såkalte «Fjælebods-Trafiken» under [[Christianiamarkedet]] ble flyttet til Youngstorget fra Stortorvet i 1850-årene, ble torgtrafikken livligere. Fra 1860- til 1880-årene var det særlig innunder jul et hektisk og fargerikt handelsliv på torget. I 1880 ble gasslykten [[Fiat Lux!]] oppsatt på Youngstorget. I denne tiden var det mange restauranter ved torget. På et av hjørnene hadde en tysker, Petri, en kafe som ble kalt «Petri kirke». Under basarene ved Pløensbakken var det fire restauranter, og på torgets sørøstlige langside lå [[Basarhallene]] med ølhallen Bazarhallen under gatenivå. I 1930-årene ble Basarhall-komplekset revet for å gi plass til Folketeaterbygningen (se [[Folketeatret]]). I toppetasjen med panoramavinduer lå lenge det alkoholfrie bevertningsstedet Stratos, nå gjenåpnet som ordinær restaurant.
  
I Folketeaterbygningen (Youngstorget 2) har Det norske Arbeiderparti kontorer, og Arbeiderbladet holdt til her 1934–88. Sammen med Landsorganisasjonens hovedkvarter Folkets hus på torgets nordøstside, bidrar dette til å gi torget preg av arbeiderbevegelsens «storstue». Her er det gjennom tidene holdt en rekke torgmøter og demonstrasjoner, og her holdes hver 1. mai LO Oslos hovedarrangement med taler fra arkaden under Møllergata. Foran Folkets Hus står Per Palle Storms skulptur Arbeiderbevegelsens pionerer  (1955, avduket 1958). I gården Youngstorget 1 holder Youngstorget apotek (tidligere Rosenkrantz apotek, nå Apotek 1) til, og Fremskrittspartiet hadde kontorer her før det flyttet til Karl Johans gate. I Folketeaterbygningen hadde tidligere Erling Moe fisk & vilt A/S butikk fra 1935, først bare kjøtt, ett år senere fisk og fra 1946 også delikatesse. Den velrenommerte butikken ble lagt ned i 2009.  
+
I Folketeaterbygningen (Youngstorget 2) har Det norske Arbeiderparti kontorer, og Arbeiderbladet holdt til her 1934–88. Sammen med Landsorganisasjonens hovedkvarter Folkets hus på torgets nordøstside, bidrar dette til å gi torget preg av arbeiderbevegelsens «storstue». Her er det gjennom tidene holdt en rekke torgmøter og demonstrasjoner, og her holdes hver 1. mai LO Oslos hovedarrangement med taler fra arkaden under Møllergata. Foran Folkets Hus står Per Palle Storms skulptur Arbeiderbevegelsens pionerer  (1955, avduket 1958). I gården Youngstorget 1 holder Youngstorget apotek (tidligere Rosenkrantz apotek, nå Apotek 1) til, og Fremskrittspartiet hadde kontorer her før det flyttet til Karl Johans gate. I Folketeaterbygningen hadde tidligere Erling Moe fisk & vilt A/S butikk fra 1935, først bare kjøtt, ett år senere fisk og fra 1946 også delikatesse. Den velrenommerte butikken ble lagt ned i 2009.<br />
  
 
På sørvestsiden av torget langs Eva Kolstads gate ligger Stensbakgården (Youngstorget 5) og Venstres hus (Møllergata 16). Stensbakgården, oppkalt etter Petter Stensbaks jernvareforretning, etablert 1896, som lå på hjørnet mot Torggata 1924–1996. Gården ble oppført i 1898 (ark. Kr. Rivertz). Den er blitt karakterisert som et forretningspalass med fargerik fasade i gul tegl og malt puss. I 1996 brant den; det ble besluttet å gjenreise den, men da man var godt i gang med gjenoppbyggingen, brant den på nytt, 29. januar 1997, og denne gangen ble den fullstendig utbrent. Byantikvaren anså gården for tapt, men gårdeieren valgte atter å gjenreise den med moderne interiører bak den gamle, rehabiliterte fasaden (ark. Eivind Eriksen). Jernvareforretningen Stensbak flyttet samtidig over gaten til Torggata 11.
 
På sørvestsiden av torget langs Eva Kolstads gate ligger Stensbakgården (Youngstorget 5) og Venstres hus (Møllergata 16). Stensbakgården, oppkalt etter Petter Stensbaks jernvareforretning, etablert 1896, som lå på hjørnet mot Torggata 1924–1996. Gården ble oppført i 1898 (ark. Kr. Rivertz). Den er blitt karakterisert som et forretningspalass med fargerik fasade i gul tegl og malt puss. I 1996 brant den; det ble besluttet å gjenreise den, men da man var godt i gang med gjenoppbyggingen, brant den på nytt, 29. januar 1997, og denne gangen ble den fullstendig utbrent. Byantikvaren anså gården for tapt, men gårdeieren valgte atter å gjenreise den med moderne interiører bak den gamle, rehabiliterte fasaden (ark. Eivind Eriksen). Jernvareforretningen Stensbak flyttet samtidig over gaten til Torggata 11.

Revisjonen fra 3. okt. 2017 kl. 08:13

Sentrum, bydel St. Hanshaugen, avgrenses av Pløens gate, Eva Kolstads gate, Møllergata, Youngs gate og Folketeaterkvartalet, krysses av Torggata. Navn 1951 etter kjøpmann Jørgen Young som eide området der torget ble anlagt 1846 (se Youngsløkken). Torget ble anlagt 1846, offisielt navn var 1852–1951 Nytorvet.

Youngstorget var tenkt å skulle være et torg for landbruksprodukter, men lenge var det hovedsakelig et kutorg. Da den såkalte «Fjælebods-Trafiken» under Christianiamarkedet ble flyttet til Youngstorget fra Stortorvet i 1850-årene, ble torgtrafikken livligere. Fra 1860- til 1880-årene var det særlig innunder jul et hektisk og fargerikt handelsliv på torget. I 1880 ble gasslykten Fiat Lux! oppsatt på Youngstorget. I denne tiden var det mange restauranter ved torget. På et av hjørnene hadde en tysker, Petri, en kafe som ble kalt «Petri kirke». Under basarene ved Pløensbakken var det fire restauranter, og på torgets sørøstlige langside lå Basarhallene med ølhallen Bazarhallen under gatenivå. I 1930-årene ble Basarhall-komplekset revet for å gi plass til Folketeaterbygningen (se Folketeatret). I toppetasjen med panoramavinduer lå lenge det alkoholfrie bevertningsstedet Stratos, nå gjenåpnet som ordinær restaurant.

I Folketeaterbygningen (Youngstorget 2) har Det norske Arbeiderparti kontorer, og Arbeiderbladet holdt til her 1934–88. Sammen med Landsorganisasjonens hovedkvarter Folkets hus på torgets nordøstside, bidrar dette til å gi torget preg av arbeiderbevegelsens «storstue». Her er det gjennom tidene holdt en rekke torgmøter og demonstrasjoner, og her holdes hver 1. mai LO Oslos hovedarrangement med taler fra arkaden under Møllergata. Foran Folkets Hus står Per Palle Storms skulptur Arbeiderbevegelsens pionerer (1955, avduket 1958). I gården Youngstorget 1 holder Youngstorget apotek (tidligere Rosenkrantz apotek, nå Apotek 1) til, og Fremskrittspartiet hadde kontorer her før det flyttet til Karl Johans gate. I Folketeaterbygningen hadde tidligere Erling Moe fisk & vilt A/S butikk fra 1935, først bare kjøtt, ett år senere fisk og fra 1946 også delikatesse. Den velrenommerte butikken ble lagt ned i 2009.

På sørvestsiden av torget langs Eva Kolstads gate ligger Stensbakgården (Youngstorget 5) og Venstres hus (Møllergata 16). Stensbakgården, oppkalt etter Petter Stensbaks jernvareforretning, etablert 1896, som lå på hjørnet mot Torggata 1924–1996. Gården ble oppført i 1898 (ark. Kr. Rivertz). Den er blitt karakterisert som et forretningspalass med fargerik fasade i gul tegl og malt puss. I 1996 brant den; det ble besluttet å gjenreise den, men da man var godt i gang med gjenoppbyggingen, brant den på nytt, 29. januar 1997, og denne gangen ble den fullstendig utbrent. Byantikvaren anså gården for tapt, men gårdeieren valgte atter å gjenreise den med moderne interiører bak den gamle, rehabiliterte fasaden (ark. Eivind Eriksen). Jernvareforretningen Stensbak flyttet samtidig over gaten til Torggata 11.

I 1990-årene gjennomgikk Youngstorget en opprustning og ble gjenåpnet som torg uten gjennomkjøring 1996 (ark. Bjørbekk & Lindheim). En kopi av en fontene som ble plassert på torget 1880 (flyttet fra Brannvakten ved Kirkeristen, der den hadde stått siden 1860), ble satt opp. Den gamle var blitt dumpet i sjøen utenfor Oslo havn 1942. Bakgrunnen for at man kunne få laget en kopi var at det står en identisk fontene på torget i Stavanger. Det ble videre satt ut benker, og det ble åpnet uteservering. Etter oppussingen av torget ble det satt opp et fredsmonument i form av en bauta, utført av Hagbart Solløs og med inskripsjonen «Fred – Solidaritet – Rettferdighet. Aldri mer Hiroshima». Folketeaterbygningen ble fredet i Kulturminneåret 2009.

Youngstorget basar, også kalt Nytorvets basar, Youngstorget 6, kompleks av salgsboder oppført for Oslo kommune 1876–77 (ark. Jacob Nordan). Bygning i to etasjer mellom Youngstorget og Møllergata, med åpen fasade mot torget med rundbue båret av søyler, balustrade på toppen. Bak fasaden arkade foran salgsbodene. Restaurert 1995–96 etter en lang forfallsperiode og inneholder nå butikker, verksteder og bevertningssteder, deriblant det populære utestedet «Fyret». Arkaden i annen etasje fungerer som torgets talerstol. ØR

Referanser i denne artikkelen

Basarhallene, Christianiamarkedet, Fiat Lux!, Folketeatret, Youngsløkken

Referanser til denne artikkelen

Basarene, Basarhallene, Stortorvet