Tverrelva

Revisjon per 14. okt. 2019 kl. 11:28 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Tverrelva, elv på Krokskogen, tilløp til Heggelielva fra nord. Tverrelvas øverste kilder finner en på Storflaka (649 moh) i Ringerike kommune. Flere bekker herfra løper sammen, renner så sørover og samles i dalen mellom Gopletjernsåsen og Hornet rett før de renner inn i Oslo og munner ut i Øvre Lysedam. Til Øvre Lysedam renner også bekk gjennom Almedalen fra Jonstjernet nordøst for Barlindåsen. Før den munner ut i Øvre Lysedam, tar den opp bekken fra Morlikkulpen fra øst. Tverrelva gjennomløper de tre Lysedammene og munner ut i Heggelielva mellom Øvre Lyse og Lysebråtan.

Tverrelva ble brukt til tømmerfløting etter at Lysedammene ble bygget på 1890-tallet. Den har trange passasjer og vanskelige fosser; det var derfor nødvendig å bygge lange skråmurer for å lede tømmeret ved høy fløtningsvannføring. De er fortsatt synlige i terrenget. Fløtingen varte til 1958.