Tittutveien

Tittutveien, Alnabru, bydel Alna, går nordøstover fra Strømsveien til Vollaveien, innkjøring fra Arvesetveien. Navn 1928 etter plassen Tittut, også kalt Østre Ødegården, som lå ved krysset Tittutveien/Strømsveien og var husmannsplass under Hovin gård. Småhusbebyggelse i område beskyttet av støyskjermer mot Strømsveien.

1–7b. Fem tomannsboliger, svenskehus, oppført 1949, hører til OBOS-borettslaget Tittut sammen med tilsvarende bygninger i Tittutgrenda.