Tittutgrenda

Tittutgrenda på Alnabru. Foto: Kjetil Ree/ Creative Commons

Tittutgrenda, Alnabru, bydel Alna, blindvei nordøstover fra Tittutveien. Navn 1928 etter husmannsplassen Tittut under Hovin gård. Småhusbebyggelse i område beskyttet av støyskjermer mot Strømsveien.

1–9. Fem tomannsboliger, svenskehus, oppført 1949, hører til OBOS-borettslaget Tittut sammen med fem tilsvarende hus i Tittutveien.