Prinsesseåsen naturreservat

Revisjon per 23. jan. 2021 kl. 23:25 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Prinsesseåsen naturreservat utgjør den nordligste delen av Bygdøy og ble vernet 17. februar 2012. Verneområdet er på 178 daa og forvaltes av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Det dekker hele nordsiden av Bygdøy fra bryggen ved Hengsstrand til Bygdøy sjøbad; sørgrensen følger Hengsengveien bortsett fra de bebygde tomtene. Hengsåsen stuper bratt ned mot Bestumkilen, med kambrosilurske foldete bergarter og mørk skifer noen ganger gjennombrutt av syenittganger som kan følges helt til Huk.

Formålet med vernet er å bevare naturtypene lågurtlyngfurukalkskog og kalklindeskog, der førstnevnte er dominerende. Skogen har særlig betydning for naturmangfold og har høy naturvitenskaplig verdi. I naturreservatet er det mange sjeldne og truede planter, sopp og insekter, hvorav flere bare lever i kalklindeskog. Flere sjeldne trelevende billearter finnes på Hengsåsen, deriblant praktbillen Poecilonota rutilans. Én soppart er endemisk. Videre er formålet med vernet å sikre kulturmiljøverdiene i området som historisk særlig er knyttet til funksjonene kongelig sommerresidens, folkepark og friluftsområde.

Det er flere stier og gangveier gjennom reservatet. På den andre siden av Bygdøyveien ligger Dronningberget naturreservat.

Da naturreservatet ble opprettet 2012, fikk det navnet Hengsåsen naturreservat. Det byttet navn i 2019 i forbindelse med konfirmasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra.