Omsens gate

Revisjon per 22. aug. 2018 kl. 17:44 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Omsens gate, Torshov, bydel Sagene, fra Torshovgata til Krebs’ gate. Oppkalt 1952 etter eidsvollsmannen, høyesterettsassessor Christopher Frimann Omsen (1761–1829), som selv bodde på Nedre Blindern gård. 1901–52 kalt Kildals gate etter grosserer Peter Wessel Wind Kildal (1814–82), som eide løkkeeiendommen «Lilleborg» og den såpefabrikken som senere ble A/S Lilleborg Fabriker.