Omsens gate

Omsens gate, Torshov, bydel Sagene, fra Torshovgata til Krebs’ gate. Oppkalt 1952 etter eidsvollsmannen, høyesterettsassessor Christopher Frimann Omsen (1761–1829), som selv bodde på Nedre Blindern gård.

I perioden 1901–52 het gaten Kildals gate etter grosserer Peter Wessel Wind Kildal (1814–82), som eide løkkeeiendommen «Lilleborg» og den såpefabrikken som senere ble A/S Lilleborg Fabriker.