Kontraskjæret

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 11:56 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Området mellom Rådhusgatas øvre del og Akershus festning. Navnet er en fornorskning av Contre-Escarpe, som betegnet utenverket, den ytre vollmur, til festningens nordligst...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Området mellom Rådhusgatas øvre del og Akershus festning. Navnet er en fornorskning av Contre-Escarpe, som betegnet utenverket, den ytre vollmur, til festningens nordligste bastion, Escarpe du Nord.

På Kontraskjæret ble det 1979–81 funnet rester av fem bygårder fra før 1686. Etter bybrannen dette år ble det forbudt å bygge hus så tett inntil festningen; man ønsket et åpent skytefelt utenfor festningsmurene. Byggeforbudet ble opphevet 1818 da festningen ble deaktivisert, og det ble etter hvert planlagt å oppføre de nye universitetsbygningene på Kontraskjæret. Disse planene ble skrinlagt da festningen ble reaktivisert 1836. Etter ny deaktivisering i 1840-årene ble Kontraskjæret regulert til militær bebyggelse. Noen ridehus og lagerhus fra denne tiden er senere revet. På 1900-tallet var det på tale å legge Veterinærhøyskolen her, senere en operabygning. Disse planene ble ikke realisert. Kommunen overtok området 1916 og leide det ut til fornøyelsespark, sirkus og utstillinger. 1954 ble f.eks. utstillingen «Blest om plast» arrangert her, der det nye materialet plastic ble introdusert for et interessert publikum. En tid var det også bussterminal her. Skansen restaurant, Oslos første funksjonalistiske bygning, ble oppført på den vestligste delen av området 1927, av Schous Bryggeri etter tegninger av Lars Backer. Restauranten ble revet 1970, og området lagt ut til park.

Referanser til denne artikkelen

Akershus slott og festning, Hovedtangen, Rådhusgata, Skansen